• CANT DO NOTHING ภารกิจสายเขียวที่ไม่เกี่ยวกับกัญชา

    อะไรคือบทบาทด้านสิ่งแวดล้อมของภาคประชาชน เอกชน และรัฐบาล คู่มือเริ่มต้น(โคตรๆ)สำหรับประชากรผู้อยากสนใจด้านสิ่งแวดล้อมแต่ไม่รู้ว่าต้องเริ่มยังไง เล่าผ่านการผจญภัยในชีวิตประจำวันของแมวดำกับแรคคูนเทาในประเทศสารขันฑ์ พร้อมวิธีรับมือกันวาทกรรมสุดจะคุ้นหู "คนเดียวเปลี่ยนอะไรไม่ได้หรอก" "ไว้ให้ประเทศเจริญก่อนค่อยมาทำ" "ดูแลคนใกล้ตัวให้ได้ก่อนไปสนใจเรื่องไกลตัว" ฯลฯ มาร่วมค้นหาความหมายของบทบาทพลเมืองตัวเล็กๆในประเทศขนาดย่อมเยาแถบฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อร่วมนิยามคุณภาพชีวิตภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์กันเถอะ!

    • 0
    • 491
    เผยแพร่ : 22 สิงหาคม. 2564