• Circle or Complete

    นิยายภาพที่ได้แรงบันดาลใจจากแนวคิดยูโทเปียและความเหลื่อมล้ำทางสังคม สังคมที่สมบูรณ์แบบเกิดขึ้นแต่กลับต้องพังลงด้วยความเหลื่อมล้ำในพฤติกรรมของผู้คุมบนเกาะที่ชื่อว่า Circle เกาะแห่งนี้มีเสาแกนกลางที่สูงทอดยาวเสียดฟ้าและบนเสานั้นกลับมีความลับซ้อนอยู่ เด็กหนุ่มชื่อ โซล ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำเหล่านี้ เขาจึงลุกขึ้นมาเพื่อต่อต้านร่วมกับพวกพ้องเพื่อออกค้นหาความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้น แต่ยิ่งถลำลึกเข้าไปกลับต้องพบกับความเป็นจริงที่เหนือการคาดเดาของตัวเขาเอง

    • 1
    • 3.303K
    • 10
    เผยแพร่ : 4 มิถุนายน. 2564