• การศึกษาของกระป๋องมีฝัน

    ในระบบการศึกษาที่มุ่งสอนให้เด็กทุกคนต้องคิดต้องทำทุกอย่างเหมือนๆกัน จนราวกับเป็นโรงงานผลิตนักเรียนกระป๋องเพื่อป้อนแรงงานเข้าสู่ในระบบอุตสาหกรรม "การศึกษาของกระป๋องมีฝัน" คือเรื่องราวของนักเรียนกระป๋องคนหนึ่งที่มีความฝันจะเป็นนักเขียนการ์ตูน แต่ต้องล้มลุกคลุกคลานสะบักสะบอมอยู่ในระบบดังกล่าวอย่างเจ็บปวด สนุกสนาน แสบสัน และเร้าใจ จนนำไปสู่การเติบโตผ่านบทเรียนอันล้ำค่ามากมายในชีวิต

    • 4
    • 494
    • 10
    เผยแพร่ : 26 พฤษภาคม. 2564